Sport és egészségfejlesztő workshop tehetséges sportszakos hallgatók részvételével

A 6 alkalommal megrendezett, 2-2 órás műhelymunka (tréning) fő célja, hogy elősegítse a a fiatal tehetségek társadalmi felelősségvállalásának kialakulását, a társadalmi felelősségvállalás értékének erősítését és népszerűsítését a sporttudományi képzés és kutatás gyakorlati tapasztalatain keresztül. A program lehetővé teszi, hogy a sporttudományi képzésben résztvevő szakemberek a társadalmi felelősségvállalás részeként megoszthassák értékes tapasztalataikat interaktív előadások és műhelymunka keretében a leendő fiatal sportpedagógusokkal (testnevelők, edzők, rekreációs szakemberek). Az előadók a sportszakos képzés, valamint edzői pálya elismert szakemberei: edzők, tanárok, sportkutatók, egykori élsportolók. Célunk, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak a sporttudományi kutatás célorientált mozzanataiba, és személyiségfejlődésük aktuális szakaszában tehetségük, ambícióik függvényében találják meg és végezzék a különféle kutatási projektfeladatokat, majd a feldolgozott ismereteket a résztvevők mindennapi környezetet modellező gyakorlatokban alkalmazzák.

A szakmai találkozók multidiszciplináris betekintést kínálnak a sport élettani, pszichológiai, pedagógiai, sportági és a mindennapi élethez kapcsolódó vonatkozásaiba, nevezetesen abba, hogy az emberi mozgásszabályozás során a központi idegrendszer hogyan szervezi meg a mozgásokat olyanformán, hogy az izomcsoportok működése összerendezett egységbe szerveződjön és a szenzoros információk lehetővé tegyék a végrehajtó számára a kontrollt, a szelekciót; a rendszeres fizikai aktivitás miként segíti a stresszkezelést; az élménypedagógia hogyan épül be a sporttudományi szempontú gyakorlati alkalmazásba; milyen szerepet kaphatnak a küzdősportoknak a személyiség fejlődésében, az iskolai oktatásban és a mindennapi életvitelben; milyen életmentéssel kapcsolatos tudnivalókkal kell rendelkeznie a sportszakembernek; illetve azzal, hogy a sportági versenyzés miként hat a sportoló teljesítőképességére és teljesítőkészségére.

Tréningünk - mint módszer-együttes, módszer-kombináció - nemcsak egy képesség, egy feladat ellátására való alkalmasság kialakítására, egy kompetencia kialakítására-fejlesztésére hatásos, hanem egy folyamat ellátására való felkészítésnek is megfelelő eljárása. A résztvevőknek képesnek kell lenni interaktívan dolgozni, együttműködni, a problémamegoldás eszközeit használni. A workshop-foglalkozások ezért ösztönző erővel bírnak nemcsak a tudományos diákköri tehetséggondozás, hanem a pedagógusi hivatástudat erősítése, megszilárdítására vonatkozóan is.

Célcsoport: sportszakos egyetemi hallgatók, sporttudomány iránt érdeklődők, gyakorló sportszakemberek.

A foglalkozások időpontja, vezetője és témája:

A találkozók időtartama: 6x2 óra
A foglalkozások helyszíne: SZTE, JGYPK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Módszer: vitaindító plenáris előadások – interaktív beszélgetés