Példaképek a társadalmi felelősségvállalás területén programok

A 2 alkalommal megrendezett, 2-2 órás programjaink fő célja, hogy a sporttudományi képzésben résztvevő fiatal sportpedagógus-jelöltek, egyetemi hallgatók (leendő testnevelők, edzők, rekreációs szakemberek), vagy már a pályán lévő sportszakemberek számára olyan példaképeket mutassunk be, akik a társadalmi felelősségvállalás területén közismert eredményeket értek el a sporthoz kapcsolódóan, figyelemfelkeltő és érdekes módon. Ezek a példaképek szervezésünkben megoszthatják értékes tapasztalataikat interaktív előadások keretében. Előadóink a sportszakos képzésben részt vettek hallgatóként, vagy oktatóként. A találkozók célja a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése a sporton és a sporthoz kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül.


Az első program (előadó Dr. Mikulán Rita) betekintést kínál a hazai sportegészségügy társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepébe.

Időpont: 2020. október 6.

Az előadás témakörei:

 1. Bemutatkozás
 2. A rekreációs sport kedvező élettani hatásai, a sport mint társadalmi védőfaktor
 3. A rendszeres mozgás szükségességének közvetítése : az egészséges társadalom
 4. A családi környezet szerepe a fizikai aktivitás iránti pozitív hozzáállás kialakításában
 5. Az iskolai testnevelés szerepe és jelentősége az egészségfejlesztésben, mozgásra nevelésben
 6. A sport iránti elköteleződés, sportmotiváció kialakulása
 7. A sport mint addikció
 8. Az idősek sportja
 9. A sportorvos küldetése, feladatai, társadalmi felelősségvállalása az egészségtudatos magatartás kialakításában

A második program egy a Testnevelési és Sporttudományi Intézetben testnevelő-edző szakon végzett, élsportolóvá vált, majd menedzseri karriert befutó szakember (Simon Péter) közreműködésével valósul meg.

Időpont: 2020. október 27.

Az előadás témakörei:

 1. Bemutatkozás
 2. A sportolói pályafutás kezdetei és eredményei
 3. Tudatos karrierépítés: a Tanulás és sport összhangja
 4. Mi várható a diploma megszerzése utám?
 5. Motiváció és sportszeretet: amit a sport adott: egészség, kapcsolatok, sikerek, kudarcok, utazások
 6. A versenysport egyszer véget ér...
 7. A sportoló és a sportszakember társadalmi felelősségvállalása az egészséges társadalom kialakításában

Célcsoport: sportszakos egyetemi hallgatók, sporttudomány iránt érdeklődők, gyakorló sportszakemberek.

A „Példaképek bemutatása” program különösen ajánlott azon leendő sportszakemberek számára, akik érdeklődnek a sport és a társadalmi felelősségvállalás kérdései iránt, illetve sporttudományi kutatásuk során kapcsolatba ezzela kérdéskörrel. Az érdeklődő hallgatók tehetségük, motiváltságuk függvényében találhatják meg azokat az irányelveket, melyeket a mindennapi környezet gyakorlatában alkalmazni tudnak majd a társadalmi felelősségvállalás területén. A találkozók tehát ösztönző erővel bírnak nemcsak egy szakma ellátása, hanem a pedagógusi hivatástudat erősítése, megszilárdítására vonatkozásában is.