Alumni találkozó a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán (ma SZTE JGYPK) végzett sportszakemberek és a jelenlegi sportszakos hallgatók részvételével

A 2 alkalommal megrendezett, 2-2 órás programunk fő célja, hogy a sporttudományi képzésben végzett szakemberek a társadalmi felelősségvállalás részeként megoszthassák értékes tapasztalataikat interaktív előadások keretében a jelenleg a sportszakos képzésben résztvevő fiatal sportpedagógus-jelöltekkel, egyetemi hallgatókkal (leendő testnevelők, edzők, rekreációs szakemberek). Előadóink a sportszakos tanárképzésben a szegedi képzőhelyen részt vett, a sportban, vagy az edzői munkában kiemelkedő nemzetközi eredményeket elért és jelenleg is a sportttudományhoz kapcsolódó sportszakemberek. A találkozók célja a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése a sportszakmai területen, ennek érdekében a tehetséges fiatalok alumni közösségbe szerveződésének támogatása.

Mindkét program két alkalommal, ugyanazzal a tematikával valóul meg. első részében betekintést kínál a szegedi sportszakos képzés történetébe, hagyományaiba, jelenlegi helyzetébe, különös tekintettel a sportudomány növekvő szerepére az egészségkultúra vonatkozásában, a képzési struktúra változásaira, valamint az elhelyezkedési lehetőségekre.

A program második felében a leendő sportpedagógusok megismerkedhetnek a sportpedagógia időszerű kérdéseivel, annak különböző életkori szakaszokra jellemző sajátosságaival, szociokulturális környezeti feltételeivel, valamint az egészségorientált mozgásra nevelés lehetőségeivel. Célja az alapvető pszichológiai és pedagógiai folyamatok megértése, annak megvilágítása, hogy az edzés folyamatában és a teljesítményfokozásban miben és mennyiben változtak az alkalmazott tanítás-taulási módszerek.

Az alumni program különösen ajánlott azon fiatal kutatók számára, akik érdeklődnek a sportpedagógia tudományos kérdései iránt, sporttudományi kutatásuk során kapcsolatba kerülnek a sport nevelési kérdéseivel, a személyiségfejlődést segítő és gátló, valamint az életódot kialakító tényezőkkel. Az érdeklődő hallgatók személyiségfejlődésük aktuális szakaszában tehetségük, ambícióik függvényében találhatják meg azokat az irányelveket, melyeket a mindennapi környezet gyakorlatában alkalmazni tudnak majd. A találkozók tehát ösztönző erővel bírnak nemcsak egy szakma ellátása, hanem a pedagógusi hivatástudat erősítése, megszilárdítására vonatkozásában is.

Célcsoport: sportszakos egyetemi hallgatók, sporttudomány iránt érdeklődők, gyakorló sportszakemberek.


Alma materünk az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet (Dr. Győri Ferenc)

 1. Bemutatkozás
 2. A szegedi sportszakos képzés története, hagyományai
 3. Sport és tudomány Szegeden
 4. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok
 5. Jelenleg futó szakok és elhelyezkedési lehetőségek
 6. Képzési sajátosságok
 7. Hallgatói tehetséggondozás
 8. Pályázatok a sportszakos képzés és tehetséggondozás szolgálatában

Hol tart ma a sportpedagógia? Hol tartanak a sportpedagógusok? (Domokos Mihály)

 1. Bemutatkozás
 2. A sport mint nevelési színtér – sportpedagógia, sportpedagógus
 3. A sporttudomány immanens fejlődése, autonómiája
 4. A sport értékrendszere
 5. Sporttudomány és pedagógia
 6. Sport és személyiségfejlődés
 7. A sportpedagógia tudományelméleti alapjai, feladata, alapfogalmai
 8. Testkultúra, egészségkultúra, „tökéletes közérzet”
 9. A sportpedagógia szociológiai összefüggései, szocializáció a sportban
 10. A sporttevékenység mint az oktatási folyamat része

Az alumni találkozók előadói

 • Dr. Győri Ferenc (SZTE), docens, Európa-bajnok
 • Domokos Mihály (SZTE), mesteroktató, klubvezető, kosárlabdaedző

A találkozók időpontja: